İsmin Yerine Kullanılan Kelimeler


Zamirler
İsimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir.Bütün zamirler sıfatlardan farklı olarak isim çekim eki alabilir. DEVAMINA TIKLA....


A)Kişi (Şahıs) Zamirleri:

    Sadece insan isimlerinin yerini alan zamirlerdir.
*Ben, sen, o;biz, siz, onlar.
*Görüyorum beni okşayan gözlerindeki geceyi.
*Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
* “Bana kucaklarında seni getiriyorlar;
     Ben de sonra o seni getiriyorum sana.
*Mavi denizlerin ötesinde bulacağım seni .
*Bizim buralarda her yıldız kaydığında biri ölür.
*Sizler bu ülkenin geleceğisiniz.
* Ben senin en çok bana yansımanı sevdim.
*Biz her gece uğultularını dinlerdik rüzgarların.
*Güneş,sadece onun gözlerinde doğardı.
*Onun yüreğinde sevgi çiçekleri açardı.
*O,bu davaya yüreğini koymuştu.
*Zor durumda kaldığında onlar yardım ediyordu.
UYARI: “O” ve “onlar” zamirleri bir insanı anlatıyorsa kişi zamiri,insan dışındaki bir varlığı anlatıyorsa işaret zamiri olur.
*Onu çöpe atan ondan başkası olamaz.
*Onu bu yörede sadece onlar dokur.
NOT:Şahıs zamirleri ile isim tamlaması kurulabilir.Bu durumda şahıs zamiri sadece tamlayan olabilir.
*Benim denizlerim senin gözlerindir.
*Akşamı seyredeyim senin bakışlarında.
*Bizim atalarımız bu topraklarda bir tarih yazdı.
UYARI:Şahıs zamirleri kesinlikle iyelik eki almaz.

*Dönüşlülük Zamiri: “Kendi” zamiridir.Bu zamir,cümlede asıl şahıs zamirinin yerine kullanıldığı gibi,yerine kullanıldığı şahıs zamiriyle de yan yana olabilir.Bu durumda anlatım pekiştirilmiş olur.
*Bu evi ben temizledim.
*Bu evi kendim temizledim.
*Bu evi ben kendim temizledim.(pekiştirilmiş)
*Yol aldım sevdalarda kendimi bulmak için.
*Kendini bir de arkadaşının yerine koy.
*Şu dünyada ne yaparsak kendimize yaparız.
*Beni çağırmadınız,kalkıp ben kendim geldim.

B)İşaret (Gösterme) Zamirleri:
   İsimlerin yerini işaret yoluyla alan zamirlerdir.
*Bu, şu, o;bunlar, şunlar, onlar;öteki, beriki, şöyle;böyleleri, öylesi.

*O,bu yörenin en meşhur yemeğidir.
*Duvardaki yazıları bu yazdı.
*Bu,bir büyük şanlı mazinin hatırasıdır.
*Bunlar her sabah aynı otobüse binerler.
*Ötekini bilmiyorum ama beriki işin farkında değil.
*Şunları kimsenin görmeyeceği bir yere koy.

NOT: “Böylesi-böyleleri”, “şöylesi-şöyleleri” biçimindeki zamirlere “tarz anlamlı zamirler” de denir.
*Böyleleriyle fazla samimi olmayacaksın.
*Ömrümde böylesini görmedim.
*Şöyleleri ham karpuzdur.

C)Belgisiz Zamirler:
   İsimlerin yerini belirsiz şekilde (kişi,işaret) karşılayan zamirlerdir.
*Bazıları,kimileri,hiç kimse,kimse;herkes,birkaçı,biri,hepsi;tümü,başkaları,hiçbiri,birçoğu.
*Bazıları futbol,bazıları basketbol oynar.
*Hiçbirimiz ondan bu davranışı beklemiyorduk.
*Kimseye haber vermeden evden ayrıldı.
*Hiç kimse senin nazını çekmeye mecbur değil.
*Bu ailede herkes kendi dünyasında yaşıyor.
*Başkalarının ne dediği beni ilgilendirmez.
*Biri yer,biri bakar kıyamet ondan kopar.
*Meclisin aldığı karara birçoğu tepki gösterdi.

D)Soru Zamirleri:
   İsimlerin yerini soru yoluyla alan zamirlerdir.
*Ne?, kim?;nereye?, kime?;hangisi?, kaçı?
*Sana dar gelmeyecek makberi  kimler kazsın?
*Kimdir bana gülen yeşillik balkonundan?
*Nereye baksam hep seni hatırlıyorum.
*Şu dünyada insan kime güvenebilir ki?
*Bunca zamandır ne konuştunuz?
*Elindeki makası nereye koyduğunu bilmiyor.

EK BİLGİ İÇİN TIKLA

SINIFTA DAĞITTIĞIMIZ TEST

TEST (ZAMİRLER)   Facebook sayfamıza üye olun: https://www.facebook.com/beylikduzuogretmenleri     
1.         Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler- den hangisi kendinden önceki cümlenin yerini tutmaktadır?
a.   Sizden sonra bir daha bunu hiç kutlamadım.
b.   Aslı yemeği beğenmedi ama bu tatlılara bayıldı.
c.   Ödevlerini zamanında yapmalısın, bunu sakın unutma.
d.   Eşyalarının bazılarını kaybetti yalnız bunu hep sakladı.
2.         Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir kişinin adının yerine kullanılmıştır?
a.   O, hem çok cana yakın hem de dürüst.
b.   O evin en güzel yeri balkonudur.
c.   O çocukta mükemmel bir resim yeteneği var.
d.   O kızı buralarda ilk defa görüyorum.
3.         Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın adı yerine kullanılan bir sözcük vardır?
a.   Öğretmen sınıfa gülümseyerek girdi.
b.   Görüyorum ki sizinki daha yeniymiş.
c.   Yeşillik yerlerde piknik yapmayı çok severiz.
d.   Göl manzaralı bir yerde yemek yedik.
4.         O oyuncakları güzelce toplayın. Odanın penceresini açın, orayı havalandırın, temiz havayı içinize çekin.
Yukarıdaki paragrafta hangi sözcük bir varlığın adı yerine kullanılmıştır?
a. o      b. odanın         c. orayı            d. temiz
5.      “Bankaya gitti ve ……………………para çekti.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
     a.   onu       b. oraya    c.  oranın   d.  oradan
6. Yaz tatilinde köye gittik. Orada koyunları ve kuzuları gördük. Onları her gün otlattık. Bazıları beyaz, bazıları ise kırçıllıydı. Kuzulardan kimileri o kadar küçüktü ki onlara otları biz yediriyorduk.
       Yukarıdaki paragrafta hangi sözcükler varlıkların adları yerine kullanılan sözcüklerdir?
 a.    orada - onları - bazıları - kimileri - onlara - biz
 b.    köye - koyunlar - her - kuzulardan - otları
 c.    yaz - gittik - gördük - otlattık - kırçıllıydı
 d.    tatilinde - ve - gün - beyaz - küçüktü
7.         "Şu" sözcüğü hangi cümlede adın
yerine kullanılmıştır?
a.   Şu, daha taze, onu alalım.
b.   Şu kitabı okumuş muydun?
c.   Şu masayı birlikte kaldıralım mı?
d.   Şu adamı gözüm bir yerden ısırıyor.
8.   "O, çok büyük ve görkemli bir binaydı."cüm- lesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır?
   a.    o                                             b. çok
   c.    büyük                         d. görkemli

 9.        "Onlar eski olduğu için yeni ayakkabılar aldı." cümlesinde adın yerine kullanılan sözcük hangi varlığın yerini tutmuştur?
  a. onlar                             b. eski
  c. için                               d. ayakkabılar
10.       Aşağıdakilerden hangisi kişi adının yerine kullanılmaz?
   a.   o                         b. onlar
   c.   hepimiz              d. bu
11.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin hangi adın yerini tuttuğu belli değildir?
a.   Ben bu düşünceye katılmıyorum.
b.   Buraya daha Önce seninle de gelmiştik.
c.   Bizden sonra gelenleri içeri almamışlar.
d.   Kimileri park yapılmasına karşı çıktı.
12.   "Ayşe, Emel'in Derya ve Gamze'den sonra doğan kardeşiydi, bu yüzden onun büyüdüğünü bir türlü kabul edemezdi." cümlesinde "onun" kelimesi hangi adın yerine kullanılmıştır?
  a. Ayşe          Emel    Derya    d. Gamze

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime  varlığın yerini bildirip onun yerine kullanılmıştır?
a.  Kimseyi aramadan çekip gitmiş.  
b.  Yaptığım kolyeyi herkes beğendi.
c.  Şu, çocukken tırmandığım ağaçtı.
d.  Sizleri her zaman hatırlayacağım.
14.  "Hiçbiri bu işin ne kadar zor olduğunu bilmiyordu." cümlesinde adın yerine kullanılan kelime hangisidir?
a.  hiçbiri         b.  bu     c.     ne              d. zor
15.  "Güzin ile Hande lunaparka gittiler, lunaparkta çok güzel vakit geçirdiler." cümlesinde altı çizili olanların yerine yazılabilecek kelimeler hangi seçenekte verilmiştir?
 a.  o, orada                      b. onlar, orada       
 c.  onlar, oradan                 d.  biz, oraya
16.  "Bunları………………….için mi hazırladınız?" cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden
hangisi yazılabilir?
a. kendimiz     b. kendiniz      c. Kendin   d.kendileri
17.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan birden çok kelime vardır?
a.  Şunları ver de yerine koyayım.     b.  Hepsini sizin için hazırladım. c.   Bütün gün evde oturup dinlendim.        d. En güzel günlerimi burada yaşadım.
 18.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi bir kişi adı yerine kullanılmamıştır?
a.  Neden şen de bize katılmıyorsun?
b.  Kendi başına bu kadar işi yapamazsın.
c.  Biz her zaman kitaplarımızı temiz kullanırız.
d. Ondan yüz bulamayınca benim yanıma geldi.

 


1 yorum:

  1. teşekkür ederim öğretmenim SEYMEN KARAKILÇIK

    YanıtlaSil