KDV muafiyet ( istisna ) belgesi

KDV muafiyet ( istisna ) belgesi. Bu belgeyi doldurarak yasanın verdiği hakkı kullanmak suretiyle KDV ödemeyin.KDV ödemeden bilgisayar, projeksiyon, projeksiyon perdesi, güç kaynağı, ses sistemi, yazıcı, akıllı tahta vb. cihazları alabilirsiniz. 
( Belgelere mühür vurdurmayı unutmayınız ! ) BELGEYİ İNDİR
Katma Değer Vergisi istisnası 31.12.2015 tarihine kadar uzatıldı.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki kanunla ” 3065 sayılı geçici 17′inci ve geçici 23′üncü maddelerinde ve 31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 68. maddesinde yer alan 31.12.2010 ibaresi 31.12.2015 olarak değiştirildi.