Türkçe dersinden aşağıdaki konu ve başlıklardan sorumluyuz.

Okuma-Anlama

Eş anlamlı sözcükler

Eş sesli sözcükler

Zıt anlamlı sözcükler

Soyut-Somut anlam

Varlıkları niteleyen sözcükler(sıfatlar)

Noktalama işaretleri

İş,oluş,hareket bildiren sözcükler(eylemler)

Gerçek-Mecaz anlamlı sözcükler

Yapım ekleri(türemiş sözcükler)

Betimleme(tasvir etme)

Ünlü düşmesi(hece düşmesi)

Anlamlı ve kurallı cümle

Duygusal ve abartılı ifadeler

5 N 1 K