BÖLÜKLER

LAMİNASYON makinesi ile 
kaplayarak sınıf içinde kullanılabilir.