Kaç KaçSERBEST ETKİNLİK
Neyden kaçıyorlar, resim tamamlama