SALI GÜNÜ HAYAT BİLGİSİ DEĞERLENDİRME KONUSU
TEKRAR ETMENİZİ TAVSİYE EDERİM.