PABLO PİCASSO

Hayatını ve resimlerini araştırabilirsiniz, resmini evde tamamlayanlar sınıf panosuna asabilir.