BALIK, ÖRDEK, KURBAĞA
Zıp zıp zıplar karada

Yüzer tatlı sularda
Vırrak vırrak seslenir
Eğlenir şu kurbağaPaytak paytak yürürken
Kaz ve ördek karada
Vak vak vak yüzerler
Eğlenir sularda Suda yaşar balıklar
Sessiz sessiz yüzerler
Bazen sürü halinde
Bazen yalnız gezerler