• Sosyal Bilgiler ders kitabı geçmişimi öğreniyorum ünitesini oku, incele. 
  • Kursta ve derste verilen konu özetlerini öğrenne kadar oku...
  • Ders defterinde yazılanları tekrar et. 
  • Sosyal Bilgiler çalışma kitabı sayfa 23-37 arasında eksiklerini tamamla-sınıfta kontrol edilecek-.


Pazartesi yapılacak sınavın konu yoğunluğu milli mücadele dönemi ile ilgilidir.