27.11.2012 ÖDEV

Fen bilgisi ders kitabı sayfa 76'dan 82'ye kadar oku, başlıklar halinde defterine konu özetini çıkar...Sayfa 50'den 82'ye kadar olan konulardan toplam 20 adet soru çıkar ve cevaplandır...