TOPLAMA İŞLEMİ DEĞERLENDİRME 2
Ortalamamız değişmedi, sadece sınıf ortalamasında ki iyi ve kötü not alanlar arasında ki uçurum arttı bu nedenle, toplama işlemi problemleri üstünde biraz daha duracağız, yeni konuya geçiş yapmıyoruz. bazı öğrencilerşmizin potansiyeli iyi olsa da bunu değerlendirmede gösteremiyor, bunun nedenlerini düşünmeliyiz.